Strona główna

Gabinet logopedyczny oferuje usługi w zakresie:

– diagnozy oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy dziecka,
– diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– profilaktyki logopedycznej i zapobieganiu wad mowy dziecka poprzez wczesną interwencję logopedyczną,
– konsultacji logopedycznych.